Drive Liabø:

- Ein stad å koble ut tankane

På Glåmen har dei fem ungdommane som er med på Drive sitt program, moglegheit til å koble ut tankane og gjere ting dei tykkjer er artig saman med andre ungdommar og trygge vaksne.

Gjengen samla: Bak frå venstre: Kevin Haxha, Even Lossius (rettleiar), i midten til venstre: Sissel K. Haugen (rettleiar), Foran frå venstre: Anniken Larsen Røskar, Abdulrazak Aljasem, Terje Sinnes og Svein Halse (teamleiar og rettleiar)  Foto: Edvin Sættem Nessæther

Nyheter

Svein Halse har vore med i Drive på Liabø sidan oppstarten og fortel til Driva at dette tilbodet vart starta sommaren 2019 og at det ikkje har vore vanskeleg å få ungdommar med i programmet.