330 drektige sauer sto i fare for å drukne: Nå er de reddet

På garden Sveabakken i Surnadal har de torsdag ettermiddag fått sauebesetninga i sikkerhet.

Fikk berget flokken: Harald Krangnes går fremst og fører hele sauflokken til en nabogard og ledig fjøsplass.   Foto: Nanna Ranes

Nyheter

Litt før halv fire i ettermiddag var alle de 330 sauene berget ut fra fjøset. De går nå langs lia bak fjøset og skal ledes frem til fjøset på Gulla gård. Der har sauebonde Mats Ranes deler av egen besetning og han har i løpet av dagen ryddet plass der slik at Krangnes sine kan være der så lenge det er behov for det.