Nesten 700 kubikkmeter per sekund i Surna:

Aldri har NVE målt høyere vassføring i Surna - og elva stiger fortsatt

I 1987 begynte Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) å måle vassføring i norske elver. Aldri har de målt høyere vassføring i Surna enn torsdag.

50års-flom: Store deler av Mogrenda i Surnadal står under vann.  Foto: Nanna Ranes

Nyheter

– Dette er den største flommen som er målt siden målingene startet i 1987, så det er minst 35 år siden vassføringen var like stor.