Heim kommune:

E39 stengt på to stadar

Det har gått verst utover E39 i Heim kommune under ekstremvêret Gyda som fortsatt fører med seg mykje nedbør og vind. Det meldes at vegen er stengd på to stadar.

Store vassmengder: E39 er stengd på to stadar i Heim kommune på grunn av utgraving og oversvømmelsar.  Foto: Edvin Sættem Nessæther

Nyheter

Trafikkvegsentralen Midt melder at E39 like nord for Vinjeøra er stengt på grunn av at vegen er gravd ut. E39 er også stengt ved Vasslivatnet på grunn av snøskred. – Begge vart meldt inn etter midnatt. Det er foreløpig uvisst når desse vegane er opne for trafikk igjen.