Gladnyhet: Vannstanden og vassføringen i Surna går kraftig ned

Tall fra NVE-tjenesten Sildre gir grunn til å tro at Gyda er på retur.

Surna gikk over breddene sine ved Åmot.  Foto: John J. Storholt

Nyheter

Både vannstanden og vassføringa i Surna var sterkt stigende utover torsdag, og klokka 17.00 var vassføringa ved målestasjonen på Skjermo hele 693 kubikkmeter per sekund. Aldri før har NVE målt like høy vassføring, siden de startet med målinger for 35 år siden. Det bekreftet sjefingeniør Inger Karin Enger til Driva tidligere torsdag.