Har åpnet ett kjørefelt på Fv65 - også Fv6150 er åpnet igjen

Men kriseledelsen i Surnadal har bestemt å holde skoler stengt fredag.

Liv og helse: Stengte veger til tross, ordfører Margrethe Svinvik og kriseledelsen mener det er brukbar beredskap på liv og helse. Rindal kommune er behjelpelig med ting som kunne oppstå i Øvre Surnadal og ambulanser kan om nødvendig forsere vannhindrene.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

– Godt nytt: Fylkeskommunen åpnet ett kjørefelt for trafikk på Fv65 på Einmo/Ranes nå. Vegen vil også bli åpnet på Bolme i Rindal.

Det melder ordfører i Surnadal, Margrethe Svinvik, til Driva rundt klokka 22 torsdag.

Klokka 00.30 natt til fredag melder NRK Møre og Romsdal at også Fv6150 er åpnet for trafikk igjen.

Alle barnehager er åpne som normalt, med unntak av Bæverfjord og Mo. Alle skoleelever i kommunen har skoletilbud i morgen. Det blir heimeundervisning for alle med unntak av 1.–4. trinn ved SUBUS.

– Skoleskyssen går tilnærma som normalt for de elevene som skal møte på SUBUS, sier ordfører Margrethe Svinvik (Sp).

Det blir SFO-tilbud og tilbud undervisning ved alle skoler for barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn. Disse kan møte på skolen etter avtale. Surnadal videregående skole har også heimeundervisning i morgen.

– Barnehagene og skolene har sendt ut praktisk informasjon til heimene via melding i VISMA, sier Svinvik.

Surna har hatt ei vassføring på over 620 kubikk i sekundet torsdag, nær 50 årsflom. I møter med NVE, Statkraft og Statens vegvesen har kriseledelsen sett på prognoser for morgendagen. Vannet har sunket nær 30 kubikk i sekundet siden toppen på dagen torsdag. Det og at det ventes kaldere vær gjør det antas vannstanden kan synke såpass at vegene trolig åpner i løpet av morgendagen. Statens vegvesen tror det kan gå og få reparert Fv 65 ved Garberget i løpet av morgendagen, i tråd med opplysninger fra ordføreren i Rindal. Arbeidene startet allerede torsdag ettermiddag.

– Da blir vegene åpne nordover igjen, sier Svinvik.

Helsetjenesten opplyser det er lagt planer for de i øvre Surnadal som er avskåret fra heimetjeneste som følge av vegstengningen. Fredag blir de tatt hånd om av heimetjeneste på stedet. Skulle vegstengningen vare ut over morgendagen er det planer om å bruke traktor for å komme fram. Ved akutte hendelser tilbyr Rindal kommune sin hjelp i Øvre Surnadal og skulle det stå om liv kan ambulansene fra Surnadal klare å forsere vannhindrene.

– Vi tror vegene blir åpnet i morgen, sier Svinvik.

Det farligste døgnet som kommer er faren for ras. Kriseledelsen tror ikke av de rapporter de har eventuelle ras vil berøre befolkningen. Rasene går trolig gå langs de bekker og far der det per nå er stort trykk.

– Vi er forberedt på det kan gå ras, men tror ikke rasene vil gå i bebygde strøk, men det er jo ingen garantier om at det ikke skjer, sier Svinvik.

Fredag morgen møter Statsforvalteren kriseledelsen i Surnadal etter invitasjon fra kommunen. Der oppdateres statsforvalteren på situasjonen, kommunens krisehåndtering og Statsforvalteren får mulighet til i gi tilbakemeldinger og råd.

Se mer på kommunens heimeside.