Må utsette begravelse på grunn av ekstremværet

Stengt vei og store vannmasser på kirkegården gjør at en begravelse i Surnadal fredag må utsettes.
Nyheter

Fredag skulle det vært begravelsesseremoni i Ranes kyrkje, med påfølgende kistenedsetting i Mo kyrkje.