Se bilder fra flommen i Surna

Ekstremværet Gyda skaper har ført til flom i Surna, der vannstand og vannføring ved målestasjonen på Skjermo nærmer seg 50års-flom.
Nyheter

Campingen på Røv  Foto: Nanna Ranes

Campingen på Røv fra Røvsbrua.  Foto: Nanna Ranes

  Foto: Privat

  Foto: Privat

Nordsida, rett før Tellesbø.  Foto: Privat

  Foto: Privat

Solem Sag.  Foto: Privat

Lekeplassen ved Svartvassområdet: