Fortsatt fare for utglidninger og skader på veinett i Sunndal

Gydaoppsummering fra kommunen.

Mye har roet seg, men kriseledelsen i Sunndal sier det fortsatt er fare for ras.  Foto: Sunndal kommune

Nyheter

Sunndal kommune sier å si heimeside kommunens mannskap i dag har vært rundt om på befaring, og kriseledelsen oppsummerer med dette en siste status etter ekstremværet.

Videre heter det heldigvis har vi kommet oss gjennom Gyda uten tap av liv og helse, men flere er rammet av materielle skader etter ekstremnedbøren.

Kriseledelsen vil rette en stor takk til både innbyggere, ansatte, hjelpemannskaper og entreprenører som har stått på både før og under ekstremværet.

I Øksendal er situasjonen avklart fra kommunen sin side. Videre vurderinger av skråninger og utsatte områder gjøres av NVE.

Flåvegen kan i samråd med NVE åpnes lørdag. Entreprenør vil starte utbedringsarbeidet kl. 10, med mål om åpning kl. 12. Kriseledelsen vil imidlertid be om at all unødig ferdsel på Flåvegen unngås kommende uke, dette på grunn av ustabilt vær i kombinasjon med en utsatt veg.

Fjellgardsvegen ble åpnet rundt kl. 15 i ettermiddag. Når det gjelder strømmen, melder Sunndal Energi om at det jobbes for fullt med å utbedre skaden, med mål om å få den opp igjen i løpet av dagen.

Kriseledelsen vil avslutningsvis understreke NVE og vegvesenet sitt budskap om at det fortsatt er fare for utglidninger og skader på vegnett, og deres oppfordring om å unngå unødvendig ferdsel langs vegene i helga. Det er med andre ord ikke helga for å dra på hytta, men heller slappe av heime.