Mange i landet får strømstøtte. Slik vil det bli for oss

Kunder hos Svorka og Sunndal Energi vil foreløpig ikke merke mye til regjeringens siste oppjustering av strømstøtte. Til det er strømprisen i regionen for lave.

  Foto: Magne Lillegård

Nyheter

8. januar forsterket regjeringen ordningen som skal hjelpe husholdninger med å håndtere rekordhøye strømpriser gjennom vinteren. Husholdninger for støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk, og ordningen gjelder fra og med desember 2021 til og med mars 2022.