- Fjøset står, optimismen rår

Gyda har endelig dratt sin vei.

Fredags formiddag og Helga er sterkt preget av Gydas herjinger. Terapien for henne er å rømme inn på kjøkkenet og stelle til mat.   Foto: Nanna Ranes

Nyheter

Torsdag har blitt til fredag og rundt kjøkkenbordet samles folk for mat og debrifing. Både dyr og fjøs berga, men det tar nok ei tid før frykten slipper taket.