Markerer eldredagen

I år som i fjor markerer Pensjonistforbundet FNs internasjonale eldredag, 1. oktober.
Region

Pensjonistforbundet har vedtatt at eldredagen 01.oktober skal bli en årlig merkedag hvor de eldres rolle i samfunnet blir satt på agendaen i våre fylkes, - og lokalforeninger. I år vil Pensjonistforbundet ha ensomhet og psykisk helse hos eldre som tema denne dagen, sier styreleder Jakob Strand i Pensjonistforbundet Møre og Romsdal..

Våre lokal, - og fylkesforeningene i Pensjonistforbundet rette oppmerksomheten mot hvilke muligheter aktivitet, deltagelse, og engasjement gir den enkelte i helsegevinst.  Vi vil også sette fokus på egenaktivitet og kultur som viktige elementer i å forebygge psykisk og fysiske sykdommer og ensomhet.  Derfor tar vi tak i den muligheten denne dagen bringer og prøver å skape positive holdninger til helsefremmende atferd og livsstil. Det handler om å leve et aktivt liv hvor du gis muligheten til å ta ansvar for egen helse.

Den 1.oktober 2013 vil Pensjonistforeningene stå sammen med en rekke kommuner, eldreråd og frivillige foreninger og arrangerte store og vellykkede aktiviteter. P

Pensjonistforbundets mål denne dagen er:

1. Å skape glede og samhold på tvers av generasjoner

2. Å senke terskelen for å komme i gang med fysisk aktivitet

3. Å gi eldre bedre muligheter til å spille en mer aktiv og deltagende rolle i samfunnslivet

4. Å skape bevissthet om helsegevinstene ved fysisk aktivitet i eldre år, og sette fokus på aktivitet som den beste måten å forebygge psykiske og fysiske sykdommer på.

5. Å skape nye arenaer for sosial kontakt og fysisk aktiviter.