Det nye landemerket i Mulvika

Nytt bolighus har reist seg etter brannen i desember 2012.

Fasaden: Slik ser den nye stuebygninga i Mulvika ut. 

To balkonger: Mot sjøen er det to balkonger ved siden av hverandre i andre etsaje. Gulvet er i royalimpregnerte materialer. 

Romslig: Godt om plass – og de beste materialer er benyttet over alt. 

Nyheter

Rikard Ulvatne er den nye eieren av garden Mulvika i Ålvundfjord.

Opprinnelig kommer han fra Rælingen. Etter avtjent militærtjeneste flyttet han til Valderøya i nærheten av Ålesund – der han sammen med sin familie bodde i 16–17 år. Etter at han i desember 2007 ble enkemann, begynte tankevirksomheten om hvor han og de tre barna skulle tilbringe de neste årene å kverne rundt i hodet.

«Byggefelttilværelsen» var han etter hvert blitt temmelig lei av – og tanken om å forsøke seg på noe helt nytt meldte seg. På nettstedet gardsbruk.no så han at garden Mulvika i Ålvundfjord var til salgs. Han tok kontakt og kom til enighet med eieren Ola Mulvik om handel, noe som i neste omgang førte til at kjøpekontrakt ble undertegnet i mai 2012 med overtakelse fra 1. juli samme år.


Så skulle det vise seg at tilværelsen i Mulvika ikke skulle komme til å bli så idyllisk som han og de tre barna hadde sett for seg.

En dramatisk brann 8. desember 2012 førte til at den gamle ærverdige stuebygninga på garden ble lagt i grus. Størsteparten av familiens eiendeler ble også flammenes rov. Heldigvis oppsto brannen på dagtid – på et tidspunkt da ingen av familiemedlemmene var hjemme. Dermed ble det med de materielle skadene. Men alle minnene etter kona og tilværelsen før brannen lå igjen i en askehaug på bakken.

Rikard tar en liten pause:

– Rett etter brannen hadde jeg vanskelig for å snakke om det forferdelige som skjedde denne dagen, men det har heldigvis gått bedre etter hvert. Det ble som å rykke tilbake til start med mange praktiske ting å ta tak i. Innbo og løsøre måtte dokumenteres – noe som ikke var bare enkelt. En videokassett som kunne ha vært til stor hjelp i en slik forbindelse ble også flammenes rov.

Heldigvis var det ikke så lenge siden de hadde flyttet inn – dermed var det lettere å huske på hva en hadde pakket ned og tatt med seg i flyttelasset.


Etter hvert var tiden kommet til å begynne å planlegge nytt hus. Å bygge opp igjen en stuebygning mest mulig lik den gamle var helt uaktuelt. Fra katalogen til firmaet Vestlandshus kom han over forskjellige hustyper, hvor han så for seg at tre ulike seksjoner kunne settes sammen. Han kjøpte tegninger fra dette firmaet og fikk tilpasset romløsninger til familiens behov. Dermed endte han opp med et bygg på 487 kvadratmeter grunnflate – noe mindre enn den gamle stuebygninga, som hadde vært på hele 550 kvadratmeter. I tillegg var det i de nye planene med garasje på cirka 70 kvadratmeter.

Behandlingen av byggesøknaden skulle vise seg ikke å være helt enkel, noe som førte til at denne tok lenger tid enn forutsatt. Ved kommunens bygningsetat la hverken plansjef eller byggesaksrådgiver skjul på at de var svært lite begeistret for Ulvatnes byggetegninger. Ord som stygt ble brukt – og i tillegg passer det ikke på noe vis med valmet tak i Mulvika, ble han fortalt. Men etter tilråding fra Sunndal kommunes teknikk-, miljø- og kulturutvalg ble byggetillatelse likevel gitt. Denne ekstrarunden førte til at byggesaken ble flere måneder forsinket.

Når det gjelder selve byggearbeidet, så har han lagt opp til å gjøre så mye som mulig på egen hånd. Grunnarbeidet har han i sin helhet utført selv, og i tillegg har han vært så heldig å få leid inn de lokale entreprenørene Claessen og Johnsen AS til å sette opp huset. En løsning han er veldig godt fornøyd med. – Her er det utført arbeid av ypperste kvalitet, sier Ulvatne og viser oss gjerne detaljer som underbygger dette. Trykkprøvene av huset viste også topp verdier. 

Med ett unntak – rørleggerarbeidet – har han kun benyttet seg av lokale firmaer. Nå er huset ferdig utvendig – og for tiden holder han for det meste på innendørs selv – men han håper at han skal få Claessen og Johnsen til å komme tilbake for å være med på fullføringen av bygget.


Lenge hadde han håpet at det skulle være mulig å bli ferdig til innflytting til jul – men det kan nå se ut til å kunne bli vanskelig å rekke det. – Ett er i hvert fall sikkert: Innen eldstejenta Lisen skal konfirmeres til våren, skal vi være innflyttet, sier Ulvatne med ettertrykk. Han ønsker også å gi ros til alle tre barna for at de har vært så flinke til å hjelpe til i den krevende perioden de har vært igjennom. – Mange hevder at dagens unge skal være bortskjemte og lite hjelpsomme. Dette stemmer over hodet ikke med det jeg har erfart, sier Ulvatne.

– Hva har du tenkt å bruke dagene til etter at huset er ferdigstilt?

– Tror ikke det skal bli noen problemer å få fylt dagene. Fortsatt gjenstår en god del arbeid med planering og opprydding rundt husa. Jeg kommer nok også til å drive en del med skogsarbeid i tillegg til jakting etter som gården har hele 6400 dekar utmark. Til sammenligning kan nevnes at dette er omtrent samme areal som hele den øya jeg flyttet fra da jeg kom hit. Og der bor det 3500 mennesker! Å være alenepappa krever også sitt. I tillegg har jeg etter hvert planer om å ta på meg gravemaskinarbeid. Dette er noe jeg har drevet med også tidligere, avslutter Ulvatne.