Ingen sperre i vinter

– I første omgang innebærer dette en utsettelse for prosjektet, sier avdelingsdirektør i Miljødepartementet, Lindis Nerbø.

Sperre: Visualisering av fiskesperre i Driva (Foto og visualisering: Sweco). 

Nyheter

Regjeringen har ikke funnet rom for å prioritere 25 millioner kroner til bygging av fiskesperre i Driva på neste års budsjett. Det loves imidlertid at saka vil bli vurdert i kommende års budsjetter.

Etter mange år med planlegging av ei fiskesperre i Driva, var fylkesmannen i gang med handlingsfasen – etter å ha fått ti millioner kroner over statsbudsjettet for 2014. En så for seg full anleggsvirksomhet i Snøvasmelan i vinter.

– Det er hundre prosent sikkert at vi setter i gang med bygging av fiskesperre i Driva i vinter, lovte Trond Haukebø hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal i august.

Nå henviser Haukebø Driva videre til Direktoratet for naturforvaltning (DN) for kommentarer. Han sier imidlertid:

– Jeg forholder meg til signalene om at sperra skal bygges. Målet har vært å komme i gang med forberedende arbeid i vinter. Men om det skjer nå, vet vi ikke.

Seniorrådgiver Jarle Steinkjer i DN ønsker ikke å kommentere saka, men henviser videre til Raoul Bierach, seksjonssjef for fiskeseksjonen i DN. Bierach kan imidlertid heller ikke svare på om arbeidet med å bygge sperra kommer i gang i vinter.

– Nei, det kan jeg ikke svare på med den informasjonen vi har, prioriteringen av midlene vi får tildelt kommer med tildelingsbrevet fra departementet, og det har vi ikke fått, skriver han i en tekstmelding. Bierach ber Driva kontakte Klima- og miljødepartementet. Der svarer avdelingsdirektør Lindis Nerbø:

– Vi har ikke midlene til å gå videre og bygge sperra nå i vinter.

Nerbø forklarer at de ti millionene som ble bevilget i fjor, fortsatt ligger inne, og at en når statsbudsjettet er endelig vedtatt vil måtte se på hvordan en kan gå videre med arbeidet. 

– I første omgang innebærer dette en utsettelse for prosjektet.

Det vil minimum måtte gå fem år etter at fiskesperra er på plass i Driva, før elva kan behandles kjemisk.