Løfter fram sjøørreten

NINA vil bruke fiskesperren i Driva i forskningsøyemed - og sjøørreten skal ikke diskrimineres.
Nyheter

Morten Krogbøl fra NINA på Lillehammer opplyser at de vil søke Regionale forskningsfond om midler  til forskning på «Lokal forankring i utviklingen av anadrom fisk som natubasert reiselivsprodukt» - forkortet til LANAR.

- Driva var på topp fem blant lakseelver før gyro-en gjorde sitt inntok - og Norges beste sjøørretelv, understreker Krogbøl.

Dette er en unik kombinasjon han mener understreker Drivas viktighet som oppvekststed for anadrom fisk.

Han mener at dette med resistens mot gyro er interessant biologisk, men uinteressant forvaltningsmessig.

- Om fisken blir immun, vil likevel elva være full av gyro og en smittekilde for andre vassdrag, sier han.

Han trekker også fram at ensidig fokus på laks har gått på bekostning av sjøørreten - noe som strider mot naturmangfoldloven.

Nå skal det bli en forandring på dette, og sjøørreten blir likestilt med laksen i Driva.

Et mål med LANAR er å starte forskningsbaserte innovasjonsprosjekt med stor nasjonalt og internasjonalt potensial, å stimulere til samarbeid mellom reiselivsbedrifter.

Innovasjonsideen går på å legge til rette for miljøforsvarlig og bærekraftig ressursutnyttelse av lakse- og sjøørretbestandene i Driva både i sperreperioden og etter friskmelding.

Her er det viktig å skape felles forståelse der alle parter har samme realitetsoppfatning og felles mål.

Det nikkes i kommunestyresalen når ordfører Ståle Refstie spør om de er enige om at Sunndal kommune står som søker på midler til dette forskningsprosjektet.