Får viktig tilskudd

Se hvem som har fått støtte fra SuSu-programmet og hva de har brukt pengene på.

Kårvatn Fjellutstyr: Laila Kvendset og Gudmund Kårvatn gleder seg over støtte frå SUSu-programmet.   Foto: Yngvild Sæter

Nyheter

Kommunene Sunndal og Surnadal er i gang med et samarbeid om næringsutvikling (SuSu-programmet). Dette er et utviklingsprogram som handler om samarbeid på tvers av kommunene over en fireårsperiode. Satsingsområdene er etablererveiledning og entreprenørsskapssatsing, styrke regionen som bo- og arbeidsmarked, rekruttering, bolyst, kompetanse, bedriftsrettede tiltak og skape møteplasser.

Visjonen for samarbeidet er en døgnåpen region som tar varmt i mot - fremmer skaperkraft - henter ut synergier og foredler mangfold. Det er et mål for SUSu-programmet å medvirke til å skape minst 20 flere arbeidsplasser per år.

Programmet tilbyr friske penger inn i de tiltakene som det gis støte til. Det er satt av 2,2 millioner kroner per år til dette tiltaket. Så langt er det gitt tilskudd til ni tiltak gjennom programmet. Prosjektene har et samlet omfang på 5,7 millioner kroner, der egeninnsatsen er på 2,7 millioner.

I 2014 fikk Kårvatn Fjellgård 45.000 kroner i støtte til vandreprosjektet Bjøråskaret. SIV Industrikubator fikk 60.000 kroner til bedriftsnettverket IN2offshore og 60.000 kroner til bedriftsnettverket Den gode maten.

Møretorsk AS fikk 40.000 kroner i tilskudd for forprosjekt marin rensefisk på Rykkjem. Kårvtn Fjellutstyr AS fikk 150.000 kroner i støtte til markedsføring av kvalitets sportsutstyr. Sunndalspotet fikk 100.000 kroner til kompetanse og kvalitetshevingsprosjekt.


I 2015 har SIV Industriinkubator fått 39.000 kroner i tilskudd til isosertifisering av to bedrifter. Byggmakker Tredal AS har fått tilsagn om 45.000 kroner til planlegging og markedsføring av nytt utstillingsområde.

Cleo Computing har fått 150.000 kroner til oppbygging og bemanning av nytt IT-selskap.

Per Helge Malvik i Sunndal Næringsselskap og Harald Bredesen i Sunndal kommune tar gjerne i mot flere søknader fra prosjekt som trenger støtte.