Moskus felt på Gjøra

Moskuskua har fleire gonger vorte obervert nære campingen på Gjøra.

Felt moskus Ein moskus vart felt på Gjøra i dag. På biletet kan ein sjå ein annan moskus som vart felt på Gjøra eit tidlegare år. Arkivbilete.  

Moskus felt Erik Mæhle fortel at fellinga av moskusen på Gjøra i dag gjekk kurrant for seg. Arkivbilete.  Foto: Inge Nordvik

Nyheter

-Det er klart folk vert litt utrolige når moskus kjem så nære campingplassen, seier rovviltkontakt Erik Mæhle.

Den nærgåande moskuskua møtte sin skjebne i ettermiddag.

-Fellingstillatelsen vart utstedt i formiddag. Moskusane er ikkje sky dyr, og dei er ganske rolige, så fellinga gjekk kurrant. Det kan sjå ut som om ho var på vei mot campingen då ho vart skote, seier Mæhle.

Moskuskua har vorte observert i nærleiken av campingplassen fleire gonger. Ho var, etter alt å døme, aleine. Naturoppsynet frå Oppdal sto for fellinga.

Historia er ikkje heilt slutt for moskuskua enno.

-Nei, moskusen vart teke med til slakteriet på Rennebu. Der endar ho nok opp som luksusmiddag på ein fin plass, tenkjer eg, seier Mæhle.