NORSØK egen enhet

Trer i kraft 1. januar.
Nyheter

Dette gjorde landbruks- og matminister Sylvi Listhaug klart under sitt besøk på NIBIO på Tingvoll tirsdag.

Da ble det markert at Landbruks- og matdepartementet og stiftelsen NORSØK er enige om økonomiske rammer for en virksomhetsoverdragelse som omfatter 12 personer. Overføringen fra instituttet til stiftelsen gjelder fra 1. januar 2016.

Dette blei markert sammen med styreleder i stiftelsen Norsk Senter for Økologisk Landbruk, Gunnar Waagen.

Bakgrunnen for dette var en prosess som ble initiert i juni da landbruks- og matdepartementet vedtok at ”Nasjonalt kompetansesenter for økologisk landbruk og matproduksjon” ved Tingvoll skal fases ut av NIBIO. I vedtaket fremgår det at stiftelsen NORSØK på Tingvoll tilbys å overta oppgaver og ressurser fra NIBIO.

Målet med vedtaket var å skille mellom forskning på økologisk landbruk og det å arbeide for å fremme økologisk landbruk som produksjonsform.

– Jeg er glad for at NORSØK ønsker å bli en betydningsfull bidragsyter til å nå dette målet, sier Listhaug. Samtidig er det positivt at det sterke fagmiljøet på Tingvoll, både i NIBIO og i NORSØK, med dette videreføres. Vi har nå lagt til rette for at NIBIO rendyrkes som et faglig uavhengig forskningsinstitutt, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.