Mener Sunndal og Surnadal bør slå seg sammen

Vil ha storkommune

Bedriftseier Finn Talgø (70) i Todalen vil slå sammen kommunene Surnadal og Sunndal. Halsa og Rindal må gjerne inviteres med i storkommunen. – Med Trollheimstunnelen på plass vil et slikt grep styrke indre Nordmøre, sier Talgø.
Nyheter

- Halsa og Rindal må gjerne inviteres med i storkommunen. – Med Trollheimstunnelen på plass vil et slikt grep styrke indre Nordmøre, sier Talgø.Finn Talgø har kjempet for bedre vegløsninger på indre Nordmøre i snart 50 år. Som vegforkjemper har han opplevd mange opp og nedturer. Åpningen av Svinviktunnelen blir stående som en av de største oppturene. Talgø håper han får være til stede også under åpningen av Trollheimstunnelen. Den mener han blir avgjørende viktig for regionen.

– Navlebeskuende, sier han på sitt vis om dem som ønsker seg kort tunnel og bru over fjorden fra Rakaneset til Svinvika. Han husker godt at brualternativet var oppe til diskusjon for mange år siden. Da ble det vraket på grunn av prisen.

- Stålprisen er ikke akkurat blitt rimeligere med åra. Utspillene fra bruforkjemperne irriterer meg noe voldsomt. Det er nok ferja de egentlig vil ha. Dette er en gavepakke til søre luten i fylket. Jeg synes de påtar seg et stort ansvar dersom utspillene deres skulle føre til utsettelse i arbeidet med å få den ferjefrie forbindelsen mellom de to kommunene på plass.

Haster

Bedriftseieren mener utviklingen viser at det haster med å få et felles bo- og arbeidsmarked på plass.

– Det er nødvendig også for Sunndal. De har de store bedriftene, men Surnadal har et større mangfold i næringslivet. Skal vi lykkes med å folk til å bosette seg på indre Nordmøre må de synes det er attraktivt å komme hit. I dag er regionen for svak. Etter at Dagfinn Ripnes ga seg som ordfører i Kristiansund synes jeg ikke nordmørsbyen viser like stor omsorg for omlandet sitt. I Romsdal er det Molde som bygger seg opp. Dette er en utvikling vi ikke kan lukke øynene for. Derfor er det viktig å komme i gang med en prosess som kan ende med sammenslåing mellom Surnadal og Sunndal. Halsa og Rindal må gjerne bli med på sikt.

– Trollheimstunnelen er det første skrittet mot sammenslåing?

– Tunnelen blir veldig viktig for regionen. Med den på plass ligger det meste til rette for en sammenslåing. Jeg mener arbeidet på tunnelen må starte rett etter at tunnelen gjennom Oppdølsstranda står ferdig. Det er mange millioner å spare dersom tunnelarbeiderne får gå fra en tunnel til den neste.

- Talgø undrer seg over hvor dagens vegsjef er i diskusjonene rundt framtidige kommunikasjoner på Nordmøre. – Fullstendig anonym, fastslår han.

Sterkere region

Finn Talgø mener Surnadal og Sunndal vil fungere godt sammen som én kommune. Han viser til at et slikt utspill også vil bli svært godt mottatt av myndighetene.

– Vi kan ikke fortsette med de mange små kommunene. Tenk deg en felles næringsavdeling i de to kommunene som vil få en helt annen slagkraft enn hver for seg. Regionen vil framstå som langt sterkere over for offentlige myndigheter som en storkommune. Det kommer en sammenslåing uansett. Når en har passert 70 år burde man kanskje ikke bry seg så sterkt lenger, men dette mener jeg er viktig. Dette handler også om å vise vilje til utvikling, sier Finn Talgø.