Øvre Rindal velger bokmål

Med en frammøteprosent på drøyt 34, har de stemmeberettigete i Øvre Rindal valgt at skolen skal ha bokmål som hovedmål fra høsten av.

  Foto: Magne Lillegård

Nyheter

Av 441 stemmeberettigete har 152 avgitt stemme. 89 av disse har stemt for at barneskoleelevene fra neste skoleår skal ha bokmål som hovedmål. 63 stemte for å fortsette med nynorsk.

- Dette er på høy tid, sier Jo Bakk. Han har lagt sin seddel med "bokmål" i stemmeurnen. - Det er noe stort tull at ei lita bygd som Rindal skal ha to målformer.

Driva pratet med noen av dem som kom ut etter å ha avgitt sin stemme. Alle som ville fortelle hva de hadde stemt, hadde valgt bokmål.

Dette er en såkalt rådgivende folkeavstemning. Det vil si at politikerne kan velge å se bort fra avstemningen, men i de aller fleste tilfeller vil kommunestyret gå for det alternativet som avstemningsresultatet viser. Det vil i så fall si at elevene ved Øvre Rindal skule starter med bokmål som hovedmål fra høsten av.