Øvre Rindal velger bokmål

Med en frammøteprosent på drøyt 34, har de stemmeberettigete i Øvre Rindal valgt at skolen skal ha bokmål som hovedmål fra høsten av.
Nyheter

Av 441 stemmeberettigete har 152 avgitt stemme. 89 av disse har stemt for at barneskoleelevene fra neste skoleår skal ha bokmål som hovedmål. 63 stemte for å fortsette med nynorsk.

- Dette er på høy tid, sier Jo Bakk. Han har lagt sin seddel med "bokmål" i stemmeurnen. - Det er noe stort tull at ei lita bygd som Rindal skal ha to målformer.

Driva pratet med noen av dem som kom ut etter å ha avgitt sin stemme. Alle som ville fortelle hva de hadde stemt, hadde valgt bokmål.

Dette er en såkalt rådgivende folkeavstemning. Det vil si at politikerne kan velge å se bort fra avstemningen, men i de aller fleste tilfeller vil kommunestyret gå for det alternativet som avstemningsresultatet viser. Det vil i så fall si at elevene ved Øvre Rindal skule starter med bokmål som hovedmål fra høsten av.