Legger ned Nordmørsekspressen

Nettbuss Møre har med virkning fra 23. august besluttet å legge ned Nordmørsekspressen som trafikkerer strekningen Kristiansund – Oslo.
Nyheter

Det går fram i en pressemelding fra selskapet fredag.Avviklingen av denne ekspressruten får ingen konsekvenser for selskapets passasjerer mellom Kristiansund og Oppdal. Her skal nye rutetider også tilpasses avgang til nattoget mot Gardermoen og Oslo.Nordmørsekspressen er en del av det landomfattende ekspressebussnettet Nor-Way Bussekspress, og har siden oppstarten i 2003 kjørt mellom Kristiansund og Oslo med en avgang hver natt i hver retning. Trafikkgrunnlaget utviklet seg positivt fram til 2008, men siden har det vært nedgang av passasjerer.- Vi har merket veldig godt konkurransen med fly, samt at tilgangen på billige billetter fører til at bussen blir valgt bort som reisemåte. Samtidig har biltrafikken økt vesentlig, og mange velger privatbilen som reisemiddel, uttaler driftssjef Hallstein Lillevik i Nettbuss Møre.I perioden fra juni 09 til januar 10 da riksveg 70 gjennom Oppdølsstranda var stengt for busstrafikk gikk passasjertallene ytterligere ned. Lillevik mener dette i stor grad skyldes usikkerhet rundt muligheten til å reise med buss. Han registrerer videre at det er en trend med nedgang i passasjerer for denne type ekspressbussruter.- Det er viktig for Nettbuss Møre å presisere at tilbudet mellom Kristiansund og Oppdal vil bli opprettholdt etter 23. august med god korrespondanse mot nattoget på Dovrebanen for reisende til Mjøsregionen, Gardermoen og Oslo, sier Lillevik.

Samtidig vil reisende fra Kristiansund, Frei og Gjemnes, som ønsker å reise med buss hele veien, kunne reise med TIMEkspressen til Molde og Dag- og Nattekspressen videre mot Østlandet. Dette er et tilbud både på dag og natt.- Nordmørsekspressen er en kommersielt drevet busserute der inntektene må være høyere enn kostnadene. Dette har ikke vært tilfelle siste tiden, og Nettbuss Møre finner det derfor ikke forsvarlig å drive bussruten videre. Nedleggelsen fører til at 3 årsverk faller bort, men ingen ansatte mister jobben. Dette løses ved naturlig avgang, omplassering og tilbud om annen jobb i selskapet, avslutter Lillevik.