Lover hard kamp om klubba

Mellvin Steinsvoll (Ap) og Edmund Morewood (Sp) er de heteste utfordrerne i kampen om ordførerklubba i Nesset. Ordfører Rolf Jonas Hurlen (H) mener han har skikket seg så bra at han fortjener fornyet tillit.

  Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

Sjelden et ordførervalg uten litt dramatikk og en god porsjon politisk hestehandel i Nesset. Helt udramatisk var det heller ikke for fire år siden. Da var det Høyres Rolf Jonas Hurlen som trakk det lengste strået. Han sikret seg ordførervervet med støtte fra Innbyggerlista, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet.

Hurlen er klar for sin sjuende periode i lokalpolitikken og sin andre periode som ordfører. Om velgerne vil. Som for så mange andre må det skrives på kontoen for tilfeldigheter at han ble politiker.

Læreren hadde nylig flyttet heim til Eidsvåg og var engasjert i fiskeoppdrett og skolekorpset da han fikk spørsmål om han kunne tenke seg å stå på Høyres liste foran kommunevalget i 1987. Han takket ja, og ble valgt som kommunestyrerepresentant for Høyre sammen med mora som også var aktiv i lokalpartiet.

– Jeg har opplevd de siste fire åra som en god periode for Nesset. Vi har tidligere hatt hadde rykte på oss for å være en kranglekommune med heftige diskusjoner og mange negative oppslag i media. Inneværende periode har vært preget av godt samarbeid mellom politikere og kommunes ansatte. Vi framstår i dag med et helt annet omdømme. Folk er stolte av å bo og jobbe i Nesset.

Hurlen sier han som ordfører har lagt vekt på samarbeid, og mener de har fått mye på stell de siste fire åra.

– Vi har mye på gang, og jeg håper jeg kan få ta dette videre som ordfører. Vi har kontroll på kommuneøkonomien, det skjer spennende ting rundt sentrumsutviklinga, og vi jobber hardt med folketallsutviklinga, nye arbeidsplasser er på gang og vi begynner å se resultatet av prosjektet "Folk i alle hus".

I valgprogrammet vårt er næringsliv, bygdeutvikling, satsing på ungdommen og kommunen som arbeidsgiver og tjenesteprodusent løftet fram som spesielle satsingsområder

– Jeg ser for meg at dagens samarbeidskonstellasjon kan videreføres også etter høstens valg. Har ikke fått signaler om noe annet.

Stort nettverk

Det hevder arbeiderpartiets ordførerkandidat å ha fått. Mellvin Steinsvoll sier han har fått signaler fra noen i dagens flertallskonstellasjon om at det kan bli aktuelt med et samarbeid når ordføreren skal velges. Han vil ikke si hvor i flertallskonstellasjonen signalene kommer fra.

Arbeiderpartiet stiller med en politisk ringrev som ordførerkandidat foran høstens valg. Steinsvoll har ei fortid som fylkespolitiker, og jobbet i mange år som distriktssekretær for LO i Møre og Romsdal. Han ble første gang valgt som kommunestyrerepresentant i Nesset i 1975.

– Jeg har vært aktiv i politikken siden den gang. Nettverket er etter hvert blitt stort. Det akter jeg å benytte meg av dersom jeg blir valgt til ordfører. Tenker blant annet på arbeidsgiveravgiften som må ned. Vi ønsker også å bruke mer av kommunens kraftfond til næringsutvikling. Kommunikasjon er et annet stikkord. Vi har flaksehalser på fylkesveg 62 som må på plass. Der kommer nettverket mitt til nytte.

– Jeg vil ta tak i en del ting. I dag har vi en flat politisk struktur som etter mitt syn bidrar til å svekke den politiske innflytelsen i mange saker. Sjøl om det har vært mange saker med enighet i kommunestyret, har vi i Arbeiderpartiet så absolutt merket at vi har vært i opposisjon. Vi er blitt nedstemt i flere saker. Blant annet i saka som gjaldt nedleggelse av Eresfjord bofellesskap. Vi mener kommunen trenger bygningen framover og at den så absolutt kan brukes både i forbindelse med samhandlingsreformen og innen demensomsorgen. Vi ønsker ellers å prioritere arbeidsplasser og boliger. Det er mange ferdigregulerte hyttetomter i Nesset, men nesten ikke ledige hustomter. Det må det gjøres noe med. Arbeiderpartiet ønsker seg folk i alle bygder, og vil kjempe mot de kreftene som vil legge ned i utkantene.

Flere lærlinger

Edmund Morewood er Senterpartiets ordførerkandidat. Det var han også for fire år siden. Gardbrukeren og miljøarbeideren er den med kortest fartstid i lokalpolitikken av de tre. Han er inne i sin andre periode i formannskap og kommunestyre.

– Grei. Vi har fått til mye bra. Klarer vi å holde trykket i fortsettelsen skal det vises om fire år. Vi har framstått som en aktiv kommune.

– Hva ønsker Senterpartiet å prioritere den kommende valgperioden?

– Arbeidsplasser er alltid en prioritert sak. Også enkeltarbeidsplassene er viktig for kommunen. Vi arbeider for å få etablert en folkehøgskole i Eresfjord og ønsker å gi alle nyfødte gratis forbruk av bleier i ett år. Dette som et symbol på at vi ønsker å få fart på folketallsutviklinga. Vi har også programfestet at kommunen skal ta inn 12 lærlinger/studenter i de ulike sektorene i kommunen. Det er viktig å gi de unge en god opplevelse av å kunne arbeide i kommunen. I Senterpartiet ønsker vi også å få innført en støtteordning for å få flere unge til å bygge.

Morewood gleder seg over mye bra som er gjort inneværende periode, men vil gjerne fortelle om en sak som frustrerer ham.

– Jeg gremmes over at flertallet i kommunestyret ikke ble med på å bevilge penger til også å renovere gymfløya ved barneskolen. Jeg tenker på det hver gang jeg ser bygningen. Den gangen var det snakk om å bevilge 4-5 millioner kroner. Nå må det trolig brukes 17-17 millioner. Leit, sier Morewood.

Alle tre er enig eom at antallet skoler, barnehager og institusjoner skal bestå inneværende periode. De er også svært lunkne til en eventuell sammenslåing av kommuner.

– Ikke aktuelt den kommende perioden. Vi må samarbeide på en del områder, men i Nesset klarer vi oss sjøl, sier Rolf Jonas Hurlen - og får bekreftende nikk fra Mellvin Steinsvoll og Edmund Morewood.