BI velger Trollheim vekst

Trollheim Vekst har til en viss grad gått fra attføringsbedrift til kursbedrift. Målet om å bli en kompetansebedrift blir langt på veg oppfylt ved at BI nå ønsker samarbeid om å tilby høyere utdanning.
Nyheter

Trollheim Vekst og BI tilbyr i første omgang studie i prosjektledelse. Dette starter så snart et tilstrekkelig antall har meldt seg på.

Organisasjonsutvikler ved Trollheim Vekst, Åse Torill Solli, påpeker at prosjektledelse er et veldig relevant studie med tanke på hvilke arbeidsmetoder dagens næringsliv benytter. Hun har fått tilbakemeldinger på at folk ikke melder seg på studier fordi de ikke føler at de har den nødvendige kompetansen i bunnen. Det trenger de ikke å bekymre seg for til dette studiet. Det har ingen formelle opptakskrav, og er åpent for alle som ønsker.

-Om nok folk melder seg på, håper hun studiet kan komme i gang i løpet av november.

Påmeldingsfristen går egentlig ut i helga, men siden innbydelse i ettertid har blitt sendt også til bedrifter i Halsa og Rindal med forlenget frist, holder det nok om påmeldinga kommer i løpet av neste uke.

Det var BI som tok kontakt med Trollheim Vekst med ønske om et framtidig samarbeid om studier. Trollheim Vekst blir teknisk arrangør og stiller med lokaler, kursmateriell og servering, mens BI stiller med forelesere.

– Dette er jo et fantastisk tilbud for lokalsamfunnet ved at folk slipper å kjøre til Trondheim for å ta høyere utdannelse eller videreutdanning, sier Åse Torill Solli.

Faglig leder Conny Hansen påpeker at Trollheim Vekst til en viss grad har gått fra å være en attføringsbedrift til mer og mer å bli en kursbedrift. Noe av strategien for bedriften ligger i å bli en kompetansebedrift. At BI nå velger Trollheim Vekst som samarbeidspartner, passer godt inn i denne strategien.

– For oss betyr det at vi kommer gratis og raskt til matfatet når det gjelder å tilby studier også på høyere nivå, sier han.

Solli påpeker at de i tillegg vil tilby opplæring til dem som sliter med å få inn basiskompetansen på lesing, skriving og matematikk. Opplæringa omfatter dermed de fleste nivåer, eller som Conny Hansen sier – bedriften speiler samfunnet den opererer i, og tilbyr den kompetansen samfunnet trenger og etterspør. Nå kan de altså tilby kompetanseheving på høyere nivå også, uten at de som vil videreutdannes seg trenger å kjøre til Trondheim.

Nå gjelder det å komme i gang med det første studiet, men prosessen er godt i gang med tanke på hvordan bedriften best skal få utbytte av det framtidige samarbeidet med BI.