Forurenset laks

Norsk oppdrettslaks har for høy konsentrasjon av hormonforstyrrende miljøgifter.
Nyheter

En ny svensk undersøkelse av miljøgifter i sjømat viser at norsk oppdrettslaks har innhold av bromerte flammehemmere.

Det er funnet innhold av disse miljøgiftene som er 61 ganger høyere enn EU sin foreslåtte grenseverdi for å beskytte forbrukerne mot helseskader. Dette skriver Naturvernforbundet i en pressemelding.

Videre sier de miljøgiftene som er funnet virker hormonforstyrrende og kan blant annet skade forplantningsevnen.

- Vi forventer at norske helsemyndigheter griper fatt i saken umiddelbart. Dette viser behovet for en storstilt opprydning av gamle miljøsynder langs norskekysten, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Bevilgningene til opprydding av forurenset sjøbunn i norske fjorder og havner har blitt redusert de siste to årene.

- Vi forventer at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett neste år igjen øker bevilgningene til opprydning, sier Haltbrekken.

Det er svenske Naturskyddsforeningen som har gjort undersøkelsen.