Renoverer Stangvik skole

Elever og lærere flyttes for en periode til Todalen.
Nyheter

Kommunestyret i Surnadal vedtar å renovere Stangvik skole og oppvekstsenter innenfor en ramme på 14, 3 millioner kroner.

Skolen skal få nødvendig oppgradering av isolasjon, vindu og tak. Videre er skolebiblioteket flytta inn i undervisningsareala, og vil i mye større grad enn i dag kunne fungere som et pedagogisk hjerte i bygget.

Undervisningsareala er utvida med flere grupperom, og har ulik størrelse som gir fleksibilitet i forhold til arbeidsmåter og organisering.

Administrasjonen i kommunen sier elever og lærere blir flytta til Todalen i ombyggingsperioden.

- Hvordan dette praktisk skal løses må vi komme tilbake til og alle parter vil bli hørt, sier rådmann Geir Vikan.