Ble årets Driva-navn

Med god margin til neste kandidat, var det veldig klart at Drivas lesere ville ha Rindal Sanitetsforening som Årets Driva-navn 2011.
Nyheter

Driva-redaktør Sigmund Tjelle konstaterer at det er en svært aktiv forening leserne har kåret til Årets Driva-navn, og at Rindal Sanitetsforening er en meget verdig vinner. Han påpeker også at det er mange aktive sanitetsforeninger rundt om i leserkretsen, og at Rindal Sanitetsforening får stå som representant for disse.

Onsdag, 4. juledag, tok han turen til Rindal for å dele ut prisen og få en prat med prisvinneren.

Sanitetsdamene var høyst overrasket over kåringen, og ikke minst at de fikk så mange flere stemmer enn de neste på lista.

– Alle kandidatene har fått bra med stemmer, men Rindal Sanitetsforening er altså klar vinner blant dem som har avgitt stemmer, konstaterer Tjelle.

Betydelig bidragsyter

Han delte ut blomster til leder Kari Moe i første omgang. Etter hvert vil de få et gravert fat som bevis på at foreningen var kåret til Årets Driva-navn 2011. Dette skal henge i lokalene til Rindal Frivilligsentral som er samarbeidspartner til sanitetsforeningen, der de også har sin base.

Per 16. desember kunne Rindal Sanitetsforening skilte med 315 medlemmer. Disse gjør en stor jobb årlig med å arrangere diverse basarer og selge fastelavnsris og maiblomster for å samle inn penger til gode lokale formål. Barn og unge samt forebyggende helsearbeid har fortrinnsrett.

I år delte foreningen ut 90.000 kroner der blant andre Litjtunet/Nytunet, Øvre Rindal skole, fysioterapeutene og Bolme barnehage ble tilgodesett.

Søknadsfrist for kommende års tildeling går ut 1. februar, så her lønner det seg for dem som trenger økonomisk støtte til ovennevnte formål å hive seg rundt.

– Føden må bestå

Neste innbringende prosjekt er det andre som står for. Jense Indergård arrangerer kirkekonsert 22. januar med både lokale stjerner og med Møremusikerne. Han har bedt Rindal Sanitetsforening om hjelp til arrangementet, blant annet med matsalg. Til gjengjeld får sanitetsforeningen overskuddet fra konserten. Indergård har bedt om at dette øremerkes til barn og unge.

Etter å ha bistått i diverse leteaksjoner, har sanitetsforeningen dannet en omsorgsberedskapsgruppe. Fra lederen har fått varsel om leteaksjon, går det neppe mer enn en halv time før de første er i full sving i kjøkkenet på Frivilligsentralen med å smøre brødskiver til letemannskaper som helt sikkert vil komme sultne tilbake til basen.

På nyåret vil Helse Midt-Norge avgjøre skjebnen til fødeavdelinga ved Orkdal sjukehus. Her er Rindal Sanitetsforening klinkende klar på at de ønsker å beholde Føden i Orkdal.

– Orkdal sjukehus innredet ny fødeavdeling for noen år siden som er fullt på høgde med fasilitetene som tilbys i Trondheim, og det skulle bare mangle om den ikke fikk bestå, understreker Kari Moe.