- Feilinformasjon

Både tidligere leder i Sunndal elveeierlag Ola Bræin (i midten) og grunneier Inger Marit Romfo var klare i sin tale under informasjonsmøtet om fiskesperre i Driva.
Nyheter

Det var onsdag kveld fylkesmannen inviterte til åpent informasjonsmøte om fiskesperre og behandling av Drivaregionen mot Gyrodactylus salaris.

Der var blant andre Bræin og Romfo klare i sin tale. De to viste til et oppslag i Jakt & Fiske - medlemsbladet til Norges jeger- og fiskerforbund, hvor det ble hevdet at grunneierne i Sunndal hadde snudd i spørsmålet om bygge av fiskesperre i Driva.

Denne framstillingen ønsket de å protestere mot på det mest bestemte. Artikkelen var illustrert med et bilde av seniorrådgiver ved Direktoratet for naturforvaltning Jarle Steinkjer, og konfrontert med denne avviste Steinkjer at han på noen som helst måte hadde medvirket til at noe slikt skulle komme på trykk, noe han ble trodd på. Derimot bygget artikkelen på opplysninger gitt av leder for NJFF Møre og Romsdal og medlem i forbundsstyret i NJFF, Ole Furu og leder i Sunndal jeger- og fiskerforening, Svein Haugen.

Mer fra onsdagens møte kan du lese i Drivas fredagsutgave.