- Indre Nordmøre er navlebeskuende

Professor Jørgen Amdam mener Indre Nordmøre må løfte blikket for å snu stagnasjon til ny utvikling.
Nyheter

Jørgen Amdam og Finn Ove Båtevik ved Møreforskning ser på oppdrag fra kommunene på Indre Nordmøre hvilke utfordringer kommunene har i forhold til å snu fraflytting og tap av arbeidsplasser til industriell utvikling og tilflytting.

Målet med oppdraget er å se om det finnes grunnlag for kommunene i regionen å samarbeide om en felles strategisk næringsplan. Eller om Indre Nordmøre er for oppdelt og dratt mot henholdsvis Molde, Kristiansund og Trondheim til at det lar seg gjøre å få til en felles regional utvikling.

I denne forbindelse mener forskerne en nøkkel til framgang er å rekruttere inn mer arbeidskraft, istedet for å bare skulle ansette naboen eller barna. Samt å søke å etablere større bo og arbeidsmarkedsregioner. Et nøkkelord her er bedret kommunikasjon.

- Å bare ansette naboen er navlebeskuende og gir ikke ønsket kompetanse og utvikling. Det er bedrifter som lar være og ansette om de ikke får lokal arbeidskraft og dermed stagnerer, sier Amdam.

Indre stagnerer

I korte trekk sliter Indre Nordmøre med de samme problemene. Flere arbeidsplasser forsvinner enn det skapes og flere flytter fra regionen enn det flytter til.

I tillegg forgubbes arbeidsstokken i industri og offentlig sektor. Andelen 40-74 åringer i industrien overstiger 50 prosent, mens tilsvarende tall i det offentlige er over 60 prosent. Bare 25-30 prosent i aldersgruppene under står rede til å overta.

- Skal regionen få flere tilflyttere må det finnes høgkompetansearbeidsplasser og arbeid til begge ektefeller. Dette bør kommunene se på hvordan de skal klare å løse, sier Amdam.

Ytre i vekst

I forhold til Indre opplever Ytre Nordmøre tilflytting og velstand. Dette slyldes i stor grad den oljerelaterte virksomheten basert i Krisitiansund.

Representanter for de fem kommunene på Indre Nordmøre, Tingvoll, Surnadal, Sunndal, Halsa og Rindal er enige om å prøve å dra nytte av veksten i Kristiansund. Både i forhold til innpendling samt prøve å få lagt oljeretta industri til regionen.

Kommunene ser også det er på tide å begynne å lyse ut ledige stillinger, i stedet for bare å prøve egenrekruttering i det stille. Andre tanker er partnerskap mot NTNU og petroleumsindustrien for å få høgere utdanna arbeidskraft til regionen samt petroleumsretta industri og nye boområder etablert med tanke på større bo og arbeidsregioner.

- En god del å gripe fatt i her, er Amdam enig i.

Endelig dom seinere

Dette kom fram i Surnadal, da Amdam og Båtevik presenterte sine resultater av forskningen så langt. Innspillene tar forskerne med seg i det videre arbeidet. Kommunestyrene i de respektive kommuner skal også få si sitt før en endelig rapport utarbeides i september.

Etter det møtes kommunene igjen for å se om det er grunnlag for å utarbeide en felles strategisk næringsplan.