Store planer for Åmotan

Vil skape et ikonisk byggverk som skal være en signatur for stedet og området.

MEKTIG: Åmotan er et mektig naturfenomen - et vifteformet elvesystem der sju vassdrag møtes: Lindøla fra øst, Skiråa og Reppa fra sør, Grøvu og Geitåa fra sørvest og Svøu og Grødøla fra vest. Tre av elvene danner det storslagne fossefallet ned i Åmotan. (Foto: Erna Vermøy) 

BEFARING: Landskapsarkitekt Rune Vik fra Bjørbekk & Lindheim AS drister seg utpå et utsiktspunkt under en befaring i fjor. (Foto: Bjørbekk & Lindheim AS) 

Nyheter

I løpet av vinteren vil arkitektene Bjørbekk & Lindheim AS legge fram en mulighetsstudie for et utsiktspunkt ved Svøufallet i Sunndal. De har som mål å skape et ikonisk byggverk som skal være en signatur for stedet og området.

– Vi legger nok lista høyt, medgir arkitekt og opprinnelig sunndaling Jostein Bjørbekk. I dag en del av det godt etablerte landskapsarkitektfirmaet med adresse i Oslo, og med en rekke prosjekter på merittlista – parker og byrom, skoler, kirkegårder, bomiljø, torg og hager i hele landet. Selskapet vant også arkitektkonkurransen om tettstedsutvikling i Surnadal, som mange av Drivas lesere vil huske.


Spektakulært

Formålet med mulighetsstudien de nå skal gjennomføre, er å få fram flere alternativer til et utsiktspunkt ved Svøufallet. Arkitektene ser for seg at punktet må ha et sterkt og tydelig visuelt uttrykk, og at utformingen skal bidra til å ekstrahere de besøkendes opplevelse av naturkreftene og landskapet i området.

– Dette er en mulighetsstudie, det betyr at vi ikke skal vise et ferdig prosjekt, men legge fram skisser som viser hvordan vi kan tenke oss at et utkikkspunkt kan utformes og plasseres, sier Bjørbekk.

– Folk vil da kanskje tenke i retning Geiranger og Trollstigen, men vi vil ikke kopiere det som er gjort der, vi vil gå for noe unikt. Det vi vektlegger i oppgaven er å se på muligheten for å få et flott og spektakulært utsiktspunkt på Fallet. Vi har som ambisjon å få til en wow-opplevelse, noe mer enn det å gå frampå en vegkant og se ned i Åmotan, sier Bjørbekk.

– Men vi har også gjort oss tanker om hvordan dette kan inngå i en større sammenheng. Vi mener det er naturlig da å se på hvordan turistene beveger seg i landet.

Bjørbekk viser til andre utsiktspunkter i nærheten, som Viewpoint Snøhetta og Mardøla i Nesset, og mener det vil være naturlig å se disse i en sammenheng.

– Vi mener Åmotan er et tydelig slikt punkt.

Landskapsarkitekten forteller at en i mulighetsstudien også vil se på hvordan en kan håndtere for eksempel en busslast med turister ved Fallet.

– Det er slikt vi må ha i tankene, sjøl om det ikke inngår direkte i det oppdraget vi har fått.


Videre prosjektering

I løpet av noen uker vil det bli gjennomført et "midtvegs-møte" med kommunen, hvor Bjørbekk ser for seg at de samme som deltok på oppstartsbefaringen kanskje vil være med.

– Til møtet vil vi ha med oss noe vi ønsker å vise fram, og så vil vi få respons som vi tar med oss videre.

Det var i oktober i fjor teknikk-, miljø- og kulturutvalget i Sunndal gikk for Bjørbekk & Lindheim AS til gjennomføringen av mulighetsstudien. I 2013 er planen å gjennomføre en videre prosjektering av alternativet en velger å gå for, samt for en gjennomgang av stinettet i Åmotan hvor nødvendige investeringer beregnes, vise løsninger for å synliggjøre kulturlandskapet bedre fra fylkesvegen og stier, planlegge parkering og vurdere muligheten for inntekter for beboere i området – og spesielt for nasjonalparksenteret i Sunndalsporten på Gjøra.