Venter på transport

 Ved Skjermo i Surnadal ligger det nå 1500 kubikkmeter, mer enn 40 trailerlass med aktivitetskapende grantømmer.

1500 kubikkmeter: Ved Skjermo i Surnadal ligger det 1500 kubikkmeter med gran som venter på transport.  

Nyheter

Det er ikke bare skogeieren som sitter igjen med et utbytte av tømmeret, etter at det er felt og solgt. Skogens grøde genererer mye aktivitet i flere retninger, både lokalt og regionalt.

Det er Sollid Skog AS som har tatt ut og fraktet fram alt tømmeret som nå ligger ved Skjermo og venter på opplasting og videre transport med bil. Flere ukers arbeid i skogen for de fire skogsarbeiderne i firmaet.

Nå skal tømmeret fraktes bort, hvilket betyr transportoppdrag både for lokale og regionale transportaktører. Dette er gran, som ikke settes i produksjon her i bygda, men fraktes med bil til Selbu eller Støren for skjæring.

Massevirket, den dårligste delen av treet, kjøres til industrikaia og fraktes videre med båt til Skogn, der det etter hvert blir til avispapir.

Størst i fylket

Ifølge Allskog gir en dags skogsdrift i gjennomsnitt rundt 150 kubikkmeter med tømmer, som betyr materialer til fem eneboliger, ved til ett års oppvarming, avis resten av livet, et halvt årsverk arbeid, samt «co2-frikort» for resten av livet. Dette i tillegg til fortjenesten skogeieren sitter igjen med.

Skogen gir arbeid til mange flere enn skogsarbeiderne, og mye av verdiskapningen skjer lokalt og gir liv til bygda.

– Og i neste omgang gir jo dette tømmeret arbeid til de som har sånt som gravemaskin og veghøvel, da jeg nå må få hit noen for å reparere vegene, sier skogeier Ellinor Fugelsnes, som eier tømmeret her ved Skjermo. Hun forklarer at sporene etter hogstmaskinen tidlig frigjorde mye vann, som i sin tur ødela vegen.

Mandag var kun ett lass kjørt bort, resten ligger der og vitner om 50-tallets granplanting. Fugelsnes har tatt ut mye tømmer tidligere også, og skal etter planen ta ut en del igjen neste år.

– Det er generelt bra skogsaktivitet over hele Nordmøre nå, med uttak av mye kulturgran plantet på 50-tallet. For eksempel ligger det en like stor haug i Todalen, som den ved Skjermo. I fjor ble det tatt ut til sammen 19 500 kubikk, mer enn 550 trailerlass, her i Surnadal kommune, som i mange år har vært den største skogkommunen i fylket, forteller skogbruksleder i Allskog Møre og Romsdal, Per Egil Rønning.

Har god kvalitet

Grana her i fylket har svært gode egenskaper. Prosjektet Tredrivaren i Møre og Romsdal har i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane utført en råvareanalyse for gran i områdene nord for Sognefjorden, til og med Møre og Romsdal fylke.

Analysen har sett nærmere på de ulike virkeskvalitetene og foreslått produkter som denne grana er egnet til. Resultatene viser at grana har gode virkesegenskaper og har et stort bruksområde. Den har god styrke, gode fiberegenskaper, høy mengde friskkvist, lite med kvaelommer og god stammeform