Urbåt til Surnadal?

I 1934 fant James Musters en gammel stokkebåt i Solåsvatnet. Nå kan denne havne i Surnadal igjen.

Kopi Båten som James Laurence Chaworth-Musters fant i Solåsvatnet på Nordmarka i 1934 er rundt 4,5 meter lang og laget av furu, som de fleste stokkebåter i Norge. Bildet viser en kopi av Norges eldste stokkebåt, den elleve meter lange "Sørumsbåten", som ble laget av eik. Originalen ligger på Norsk Maritimt Museum.  

Lang Stokkebåten ble plassert på museum, men nå er den kanskje på veg tilbake til Surnadal. Bildet er sannsynligvis fra 1937, da båten ble fraktet fra Surnadal til Trondheim. 

Nyheter

Det var i april 1934 at ornitologen, eventyreren og krigshelten James Laurence Chaworth-Musters oppdaget stokkebåten på bunnen i den vestre enden av Solåsvatnet på Nordmarka i Surnadal.

Om sommeren ble den 4,5 meter lange båten tatt opp og brakt til hans eiendom Vaulen, der den fikk stå i naustet ved Krokvatnet og tørke i nesten tre år.

Deretter ble båten overført til «Videnskapsselskapets Oldtidssamling» av brødrene Sylte, eierne av Solås. Nå kan imidlertid denne museumsgjenstanden havne heime i Surnadal igjen. 

Defineres som urbåt

Stokkebåt er en båt laget av en uthult trestamme, som oftest en kanoliknende farkost. Konstruksjonsmetoden er grunnleggende og har trolig vært kjent gjennom mange tusen år i store deler av verden. Den defineres derfor gjerne som selve urbåten.

Slike båter har altså vært brukt til alle tider, og liknende eksemplar som er funnet i myrer og andre steder rundt omkring i Europa kan dateres helt tilbake til steinalderen.

Det er funnet mange stokkebåter i Norge, men bare et fåtall av dem har blitt datert. Norges eldste båt er den elleve meter lange «Sørumbåten», er rundt 2200 år gammel, og omkring 11 meter lang. Men i gjennomsnitt måler norske stokkebåter bare omkring 4,5 meter, i likhet med den båten som Musters fant.

Usikre på alder

Hvor gammel denne båten fra Surnadal er, er litt i det uvisse. Den har ikke blitt datert, men det er sannsynlig at den skriver seg fra en tid da Solåsen ikke var et bruk under Sylte, men enda var eget gardsbruk, altså før 1723.

Musters sjøl anslår i et brev til «Det kongelige norske Videnskapers Selskab» (museet, oldsaksamlingen) i 1938, at båten er 150–200 år gammel. I museets bokføring fra 1937 står det å lese følgende: «Om båtens alder tør intet sikkert uttales. Så særlig stor behøver den ikke å være, da slike eikjer eller «pramer», som de er blitt kalt i Surnadal, er blitt brukt langt ned i tiden og benyttes til dels ennu oppe i fjellvannene. Det kan merkes at det er over 200 år siden Solåsen har vært fast bebodd».

Potensielt blikkfang

Etter en henvendelse fra vitenskapsmuseet i Trondheim, reiser ordfører Mons Otnes sannsynligvis til Trondheim denne uka for å se på båten og høre mer om hva museet har for tanker omkring dette. Spørsmålet er om den gamle stokkebåten skal bringes tilbake til Surnadal, for så å stilles ut i kulturhuset.

– Det er en interessant sak dette, men det er litt for tidlig å si så mye om det enda. Vi må blant annet vurdere hvor i kulturhuset den eventuelt kan plasseres og hvordan den skal stilles ut, hvilke regler for oppbevaring og sikring som gjelder og slike ting, sier Otnes.

Stokkebåten er 4,5 meter lang og oppimot 60 centimeter bred, så ved å stille den ut for eksempel i resepsjonsområdet i kulturhuset vil den derfor bli et skikkelig blikkfang for alle som er innom.