Forberedt på omsorg

Halsa kommune har snart fått på plass sin egen omsorgsberedskapsgruppe.

Omsorgsberedskapsgruppe i Halsa fra venstre leder i Valsøyfjord sanitetsforening Marta Vike Sæther, Kurt Arne Hendset, Ola Rognskog, leder komite Lars Botten, lensmann Per Inge Vatten, Torill Kvande, Gjertrud Betten, Gerd Oddny Heggem Røed og leder i Halsa sanitetsforening Marit Halse.  

Nyheter

Med mottoet i Norske kvinners sanitetsforening: ”I de små ting frihet, i de store ting enighet, i alle ting kjærlighet” er grunnlaget for omsorgsberedskapsgruppe i Halsa kommune lagt.

Ifølge leder av Halsa sanitetsforening vil omsorgsberedskapsgruppen være oppegående og fungerende fra og med 1. januar 2014.

Norske kvinners sanitetsforening har et landsomfattende prosjekt om å danne omsorgsberedskapsgrupper rundt om i kommunene. Og per mai 2012 hadde N.K.S 100 omsorgsberedskapsgrupper i hele 18 fylker.

En komite bestående av medlemmer i Norske kvinners sanitetsforening har i lengre tid arbeidet for å få til en omsorgsberedskapsgruppe i kommunen. Gruppen er basert på frivillig dugnad. De to sanitetsforeningene i kommunen, med komiteen i spissen, har samarbeidet tett sammen med både ordfører og lensmann om hvilke oppgaver en kommende omsorgsberedskapsgruppe i Halsa kommune skal ha.

En omsorgsberedskapsgruppe skal være et supplement og hjelp i forbindelse med ulykker, kriser eller katastrofer som kan inntreffe i en kommune. Andre viktige oppgaver er å organisere hus, mat og ikke minst omsorg i en krisesituasjon.

Medlemmer i sanitetsforeningene i Halsa har alle fått spørsmål om å være med å stifte en slik omsorgsberedskapsgruppe i Halsa kommune. De som har vært interessert har meldt seg til å tegne en forpliktende avtale med kommunen samt taushetsplikt.

Som lensmann Per Inge Vatten sa til forsamlingen som var møtt opp i Stornaustet på Halsa på informasjonsmøte nylig:

- Mange av sanitetskvinnene har opplevd en vinterdag før og kan bidra til å gi omsorg, trygghet og varme i både fysisk og psykisk forstand.

Av Irene Røe Vaagan