- Fattigere samfunn uten kunst

Utøvende kunstnere over hele landet aksjonerer for bedre vilkår.

:Dekket til kunst: Silvio Krauss, Inga Dalsegg, Elisabeth Gjørsvik, Per Arne Løset og Linda Torvik dekket til kunst i Surnadal. 

Nyheter

Det er frykten for hva den nye regjeringen vil gjøre med kulturbudsjettet og dermed kunstnernes vilkår som har fått landets kunstnere til å aksjonere.

Regjeringa foreslo blant annet å kutte i ordningen for Statens kunstnerstipend. Kunstnerne frykter også at andre kutt skal iverksettes. Det ble ikke noe av kuttet på 15 millioner kroner i Statens kunstnerstipend, men Norske Billedkunstnere (NBK) mener landet mangler en kunstnerpolitikk og er bekymret for vegen videre.

– Vi opplever at den nye regjeringen har foreslått kutt som signaliserer en fortsettelse av den politiske trenden med ignorering av kunstnere som premissleverandører for sine fagfelt og til institusjonene. Det er sjølsagt bra at de 15 millionene er reddet, men det skulle bare mangle, sier, Trine Røssevold, nestleder i NBK i en pressemelding.

Det ble gjennomført aksjoner over store deler av landet i går. På Nordmøre var det kun kunstnere fra Surnadal og Rindal som aksjonerte. Utstyrt med svarte søppelsekker gikk de rundt og dekket til skulpturer og annen kunst både på kulturhuset, hos Svorka og på biblioteket.

Det var Inga Dalsegg som tok initiativet til aksjonen i Surnadal. Dalsegg representerer Norske bildekunstnere. Hun hadde fått med seg Per Arne Løset og Linda Torvik fra Kulturskolen på Indre Nordmøre og Elisabeth Gjørsvik og Silvio Krauss fra Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) på aksjonen. Løset representerer også Skuespillerforbundet. De er alle enige om at aksjonen er viktig;

– Vi dekker til kunstverk for å rette søkelyse på kunst og kunstnernes situasjon. Det er viktig å synliggjøre hvor mye kultur vi har rundt oss. Det står alltid en kunstner bak. Det er ingen ting som kommer av seg sjøl. Uten kunst vil vi alle få et fattigere liv, sier Dalsegg.

Per Arne Løset mener å øyne et samfunn der folk er mer opptatt av bilen sin enn av kunsten de har rundt seg.

– Det tyder på at vi lever i et samfunn i forfall, sier Løset.

«Aksjonistene» i Surnadal understreker at alle er brukere av kultur i en eller annen sammenheng.

– Vi er glade for den støtte aksjonen får.

Nesten samtlige kunstneriske nettsider er gått i svart i dag.