Ja til "Ladyen"

Kommunestyret har vedtatt å yte et årlig tilskudd på 400.000 kroner til oppsetting av "Ladyen" i 2014, 2015 og 2016. Oppdatert.
Nyheter

Vedtaket om beløpets størrelse var enstemmig.

Musikkspillet vil da, om Møre og Romasdal fylkeskommune følger opp sitt signal om støtte, ha 640.000 offentlige kroner på konto til årets oppsetning.

– Særs gledelig at JazzåTeatret har stablet på beina, gjennom en fenomenal dugnadsinnsats, rammene rundt Lady Arbuthnott, sa ordfører Ståle Refstie (Ap) i møtet. Også andre roste teateret for å ha påtatt seg ansvaret for videreføring av musikkspillet.

Noe forvirring skapte det at teknikk-, miljø- og kulturutvalget nylig bevilget 340.000 kroner av kulturmidlene til JazzåTeatret og «ladyen».

– Skal de 400.000 komme i tillegg til dette?, spurte Stig Rune Andreassen (Frp). Rådmannen gjorde det imidlertid raskt klart at det var snakk om 400.000 kroner i samlet årlig tilskudd.

Flere av politikerne var i møtet opptatt av hvor de siste 60.000 kronene til festivalen skal komme fra. Og var bekymret for om det ville gå ut over lag og foreninger i Sunndal dersom tilskuddet skal finansieres over kulturbudsjettet, som foreslått av rådmannen. Det ble spurt om midlene heller kunne tas fra potten avsatt til reiseliv. Det fikk igjen flere til å spørre om JazzåTeatret burde søke på nytt for å sikre seg de siste 60.000 av summen på 400.000 som de hadde søkt om.

– Når vi har antydet at de skal søke om 400.000, og de har gjort det, så synes jeg jaggu vi skal finne ut av dette, kommenterte Refstie. Han la til at en får finne ut av finansieringen av tilskuddet seinere.

Kommunestyret ber i vedtaket om at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Sunndal kulturfestival AS med sikte på å få igangsatt en styrt avvikling av selskapet. Etter forslag fra Erling Rød (Frp) ble det vedtatt at kommunen skal skrive av opp til 576.570 kroner i Sunndal Kulturfestival AS, dersom selskapet nå avvikles.

Videre ga kommunestyret sin tilslutning til at kommunen skal samarbeide med næringslivet og aktuelle lag og organisasjoner om en viss videreføring av festivalen, med aktiviteter og arrangement lagt til de samme dagene som musikkspillet vises – og at kommunen påtar seg koordinatorrollen for 2014. 

– Jeg synes det er en grei dugnad og en grei arbeidsfordeling, mente Refstie.