Flytter «biltoget»

Todalingene i 17. mai-tog på Skei. APRILSNARR.

Formann i 17. mai-komiteen i Todalen, Terje Nordvik, og Maren Ansnes går med på å tilføre feiringen i Surnadal et godt touch av Todalen i år. 

Todalingene kommer til å føye atskillige meter til 17. mai-toget på Skei i år. 

Nyheter

I forbindelse med 200-årsjubileet for den norske grunnloven har Surnadal-ordfører Mons Otnes sendt ut forespørsel til kretsene om muligheten for å få til felles 17. mai-feiring på Skei i år.

Så langt har han fått positivt svar fra Todalen. Formann i 17. mai-komiteen, Terje Nordvik, sier de er villige til å avlyse feiringen i Todalen i år, og legge denne til Surnadal sentrum.

Nå gjør de sjølsagt ikke dette sånn helt uten å få litt igjen for det. De forventer at det tradisjonelle bil- og traktortoget i Todalen vil få sin sentrale plass i toget på Skei, fortrinnsvis så nær opp til Surnadal hornmusikk som mulig. I tillegg vil de ha med seg sin egen taler, og ordføreren har ingen innvendinger mot at Ragnar Halle holder tale for dagen på Kulturhustorget.


Bør Todalingene gå først eller sist i 17. maitoget på Skei?
Du må velge et alternativ
 

-Dette er jo en gavepakke fra todalingene til surnadalingene, sier Maren Ansnes – som har tatt på seg ansvaret med å stille med egg både til eggeløpet og til de 500 liter bakelsrøre som må til for å mette alle de ekstra som skal delta i feiringen på Skei.

Talgø-konsernet ved Hageland vil også levere de nødvendige bjørkaris til dekorasjoner.

Ordfører Mons Otnes er begeistret for utspillene fra Todalen, og ser for seg en feiring litt utenom det vanlige – og ikke minst den største noensinne i år.

-Dette beviser bare hvor rause todalingene er som lar oss ta del i sin måte å feire nasjonaldagen på. De viser atter en gang at de tenker litt lenger og får til litt mer enn oss andre, sier ordføreren på mobil fra Oslo.