Lusa forsinker oppgang

Forskere tror lakselusa er en stor årsak til den dårlige oppgangen av laks.

Foto: Bjørn Barlaup, Uni Research. 

Nyheter

Lakselussmitte øker ikke bare villaksens dødelighet. Den kan i tillegg føre til lengre opphold i havet før laksen vandrer tilbake for å gyte, viser en ny studie som Miljødirektoratet står bak.

Forskere Driva har kontaktet tror funnene i denne studien også kan forklare noe av den dårlige oppgangen av laks i elver i Møre og Romsdal og Trøndelag de siste par åra. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning offentliggjør en rapport torsdag der denne sammenhengen blir behørig omtalt.

Den omfattende studien Miljødriektoratet står bak er gjennomført i et samarbeid mellom forskere ved Uni Research og Havforskningsinstituttet.

Funnene er basert på resultat fra ti år med feltstudier med utsett av nær 380.000 utvandrende lakseunger, såkalt smolt, fra Vosso og Daleelva i Nordhordland.

At lakselus kan føre til en betydelig dødelighet på utvandrende smolt samsvarer med tidligere funn både i utlandet og i Norge. Denne nye studien viser at lakselusa i tillegg kan påvirke alderssammensetningen av gytebestanden.

– Studien viser en form for påvirkning på villaksen vi ikke var klar over. Undersøkelsen har i tillegg gitt kunnskap som kan bli nyttig når man skal identifisere tiltak for å begrense og avbøte lakselusproblemet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en kommentar til rapporten publisert på direktoratets heimeside.

LES MER HER