I tillegg må vedkommende sone 21 dager i fengsel, betale 10.000 kroner i bot til statskassen og belage seg på å være uten førerkort i 26 måneder.

Det var natt til søndag 17. oktober mannen satte seg bak bilrattet til tross for at han var overstadig beruset. Promillen var på minst 2,30. Bilturen endte midt inne i butikklokalene på Stubø i Eidsvåg.

Siktete avga uforbeholden tilståelse i retten, og sa seg enig i at saka ble avgjort ved tilståelsesdom. Vedkommende er ikke tidligere straffedømt, men er bøtelagt tre ganger for overtredelse av vegtrafikklovgivningen. Retten viser til vegtrafikklovens tredje ledd der det kommer fram at det ved utmåling av straff ved promillekjøring skal legges særlig grad på vekta av påvirkning, og hvilke farer kjøringen medførte.

Retten mener det må reageres med ubetinget fengselsstraff i tillegg til bot og inndragelse av førerkortet.