Rindal kommune har etter at samhandlingsreformen ble innført ved nyttår ikke hatt utgifter til ferdigbehandla pasienter ved sjukehus.

Kommunen har kunnet ta i mot ferdigbehandla i egen helsetjeneste, men har sjøl et midlertidig overbelegg.

Å behandle pasienter ved sjukehus koster kommunen 20 prosent av kostnaden. Rindal kommune er en del av Samhandlingsreformen i orkdalsregionen, SIO.

SIO orienterte kommunestyret i Rindal om situasjonen på møtet onsdag. Der kom det fram at Surnadal har ansvaret for å innføre ens oppfølgingstjeneste i hjemmet.

Viktig framover blir å ha et system for å behandle kreftsyke. Andelen kreftpasienter ventes å øke. Derfor opprettes en kreftpoliklinikk i Orkdal.