Naboer ble forstyrret av musikkstøy og sang i et borettslag i Sunndal tidlig søndag morgen.

Beboeren i den støyende leiligheten ble oppringt, beklaget og ville avslutte festen.