Foreslår å legge ned 31 sjukeheimsplasser neste år