Får 76,9 millioner til å utvikle nye løsninger for aluminium