Både antall gudstjenester og deltakere på dem har gått ned de siste årene. I 2013 var den totale gudstjenestedeltakelsen for første gang under 6 millioner, og i fjor var det under 5,9 millioner, sier Paul Erik Wirgenes som er avdelingsdirektør for trosopplæring i Den norske kirke.

Det var til sammen 28675 deltakere på de 370 gudstjenestene som ble gjennomført i Sunndal, Surnadal, Nesset, Rindal og Halsa i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.