Riksveg 70 mellom Sunndalsøra og Oppdal er altså stengt denne uka. Det står å lese i tidligere nettsak og i papiravisa onsdag at vegen åpner torsdag kveld.

Byggeleder i Statens vegvesen, Joakim Albrigtsen, påpeker at det er litt mer usikkert enn som så, men at en håper å kunne åpne vegen for trafikk fredag ettermiddag.

Han opplyser at det ble nødvendig å gjøre dette vegarbeidet nå med bakgrunn i at vegskråningen siger ved Fale bru, men avviser at vegen står i fare for å rase ut i elva.

– Det har rast ut noe stein her tidligere, og vi har satt opp en såkalt sognemur – altså at vi har satt stag inn i berggrunnen med en trevegg mot vegen for å ta imot steinmasser som eventuelt raser ut, forteller han.

Men nå har de konstatert at muren har blitt deformert av at det er sig i berggrunnen, og det er nødvendig for trafikksikkerheten på stedet at dette arbeidet gjøres nå.

Vegen stengt i anleggsperioden

Albrigtsen opplyser at det er krav om 25 meters sikkerhetsavstand til deler av arbeidet som krever full vegstengning i anleggsperioden.

Og arbeidet forventes å vare fra mandag formiddag 18. desember med håp om åpning på ettermiddagen fredag 22. desember.

I perioden med vegstengning er all trafikk – inkludert storbil og buss – omdirigert til Fylkesveg 313 – Hoåsvegen.

Børset Skog og Veg ved trafikkansvarlig Henrik Børset har fått ansvaret for trafikkavviklingen i anleggsperioden.

Børset opplyser at vegen for omkjøring er meget smal og stedvis bratt, og trafikken vil derfor gå i bare én retning om gangen. På plussida nevnes at vegen blir godt strødd.

Slik styres trafikken

På dagtid når trafikken er på sitt største, må en påregne inntil tre kvarters ventetid

Kolonnene skal i utgangspunktet gå kontinuerlig, men for at rutebussene skal ha fri passasje, må en regne med noe ekstra venting i tida når disse passerer.

Busspassasjerer mellom Grøa og Fale må enten gå av/på i krysset til Løykja (vest) eller i krysset RV70/FV313 på Fale.

Trafikkavviklingen ved Løykja foregår på følgende måte:

Alle biler blir stoppet på riksvegen. De som skal til Grøa/Flatvad slippes gjennom mens de som skal videre til Gjøra/Oppdal blir sendt et par kilometer oppover FV313 og blir der oppstilt i kø.

Dette for å forhindre unødvendig venting for beboere på strekningen Grøa-Moøran.