Styret i Aura Næringshage sender i dag ut en pressemelding hvor det understrekes at styret verken medvirket til eller godkjente et leserinnlegg underskrevet styreleder Ann Øygård.

Leserinnlegget sto på trykk i flere aviser, også i Driva.

Øygård har nå fratrådt sitt verv som styreleder i næringshagen, framgår i pressemeldingen:

Aura Næringshage har sammen med Sunndal Næringsselskap et meget godt og viktig samarbeid innen området enterprenørskap med skolene i Sunndal. Næringshagen har et ønske om at dette fortsetter også framover.

I et avisinnlegg i lokalavisene Aura Avis og Driva i uke 9 skriver Ann Øygård en ytring under tittelen; ”Sviktende skoleledelse – et hinder for fremtidig næringsutvikling i Sunndal kommune?” Dette innlegget ble skrevet av Øygård som privatperson, men signert som styreleder i Aura Næringshage. Styret i Aura Næringshage har ikke medvirket til eller godkjent innlegget.

At innlegget ble oppfattet negativt har styret i Aura Næringshage full forståelse for.

Ann Øygård har fratrådt sitt verv som styreleder i Aura Næringshage. Nestleder i styret, Svein Atle Roset, er konstituert som styrets leder, og vil fungere som styrets leder fram til selskapets generalforsamling i juni.

Styret i Aura Næringshage

Svein Atle Roset

Janne Merete Rimstad Seljebø

Rune Skjørsæther

Frank Gerald Lien

Terje Sæterli