NVE frykter 50-årsflom i Driva.

- Våre siste oppdaterte nedbørprognoser viser at det vil komme mellom 40 og 60 millimeter nedbør i Oppdalsregionen i løpet av dagen og kvelden, opplyser vakthavende meteorolog Gunnar Livik ved Meteorologisk institutt i Bergen til adressa.no.

Dersom prognosene stemmer, betyr det at det vil komme mellom en og to månedsnedbører på mindre enn et døgn, melder adressa.no.

- Så mye nedbør på så kort tid vil raskt medføre en 50 årsflom, sier hydrolog Per Ludvig Bjerke ved Region Midt-Norge i Norges Vassdrags - og Energidirektorat. Sist en kunne oppleve dette, var i 1973.

Varsel om stor flom

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) følger nå utviklingen i blant annet Driva-vassdraget nøye, og har i dag sendt ut varsel om stor flom:

Det er varslet opp mot 20-30 mm nedbør i løpet av onsdag 22. mai for sørlige deler av Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark, Vestfold og Østfold. Nedbør og snøsmelting gjør at vannføringen vil fortsatt stige og passere nivået for flom, dvs fem års gjentaksintervall. Utviklingen er svært avhengig av hvor mye nedbør som kommer og dette er det knyttet stor usikkerhet til.

Adressa.no har sett på nedbørstall fra 1973, og her går det fram at nedbørsummene for 40 år siden og nedbørsummene som er varslet det neste døgnet har store likhetstrekk.

I 1973 kom det mellom 30 og 40 millimeter på de våteste stedene i grenseområdene mot Sør-Trøndelag langs grensen mot Oppland.

- Nedbørtallene fra 1973 er uten tvil helt sammenlignbare med situasjonen vi står overfor det neste døgnet, sier Geir Bendik Hagen ved Norges Vassdrags - og Energidirektorat i Midt-Norge til adressa.no.

Ikke bekymret

Vannføringen i Driva målt ved Elverhøy bru var klokka 06.00 i dag tidlig på vel 400 kubikk per sekund. 20. mai var vannføringen på mer enn 540 kubikk. Under flommen for to år siden var vannføringen på nærmere 1000 kubikk per sekund. Sunndal kommune er foreløpig ikke engstelig for skadeflom langs elva.

Rådmann Per Ove Dahl i kommunens beredskapsgruppe opplyser at utviklingen følges nøye.

- Vi hadde senest i ettermiddag en samling, hvor vi konkluderte med at det foreløpig ikke er noen stor flomtrussel. Men vi følger med på situasjonen.

Skaper vansker

Flommen har i dag for øvrig vasket bort riksveg 3 i fire-fem meters bredde ved Atna. Ingen personer skal ha blitt skadd.

Videre er alle NSBs tog på strekningen Oslo-Trondheim innstilt begge veger på grunn av alle rasene langs Dovrebanen.

Statens vegvesen er i beredskap. Se meldinger på vegvesenets flom-sider.