– Det ligger ikke forslag til et godt system for langsiktig finansiering av de gode prosjektene i NTP. Til tross for tverrpolitisk enighet om at dette må til, velger regjeringen å flytte debatten til valgkampen, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Mesteparten av det som ligger i planen av prosjekter har vært kjent. Spenningen har vært knyttet til om regjeringen foreslår langsiktig finansiering av prosjektene og planleggingstiden av disse.

- Løsningen for finansiering er ikke bra nok. Langsiktig finansiering må gjøres uavhengig av statsbudsjettene. Det ligger dessverre ikke i forslaget., sier Skjøstad. - At regjeringen har et mål om at planleggingstiden skal halveres er bra, men de tidfester ikke når dette skal skje, fortsetter han.

Debatten om finansieringssystem vil med dagens forslag fra regjeringen fortsette inn i valgkampen. Samferdsel er viktig for folk. En fersk undersøkelse NAF har gjort viser at dette er det nest viktigste temaet for hvilket parti de vil velge.

- Regjeringen sier i dag at de sikrer helhetlig utbygging. Det er vanskelig å se at det skal gå når finansieringen i det store og hele fremdeles er avhengig av de årlige statsbudsjettene, sier Stig Skjøstad.