Det er medlem Randi Frisvold som sier dette i et intervju med NRK. Trollheimen landskapsvernområde blir 50 år neste år. I den forbindelse mener Frisvold det vil være naturlig for verneområdet å søke om å bli nasjonalpark.

- Jeg vil gjerne ha en sak om dette, slik at vi kan få belyst fordelene og ulempene. Så kan styret se på om de vil sende det videre til grunneiere og brukere, og dermed sette det ut til høring, sier Frisvold til NRK.

På sist møte i verneområdestyret ba Frisvold sekretariatet se på muligheten for å utrede en slik søknad. Verneområdestyreleder Ola T. Heggem sier det ikke er satt i gang noe arbeid ennå. Og legger til det ikke vil bli sendt noen søknad om dette til stortinget før saken er bredt og ordentlig utredet og alle interesser har fått sagt sitt.

- En søknad om nasjonalparkstatus bør ha ei brei forankring, sier Heggem til Driva.

Når det er sagt tror både Heggem og Frirsvold en Nasjonalparkstatus kan være positivt for Trollheimen og Innerdalen. Det kan både føre til økt turisme og en bedre forvaltning. Bedre forvaltning fordi det kan bety mer penger til forvaltning av en nasjonalpark enn et landskapsvernområde.

- Kan nok føre til økt status å være nasjonalpark, med mer besøk og mer penger til forvaltning, tror Heggem.