Plana for nye omsorgsboligar på Skei snart klart for anbud