En ungdom fra Surnadal kjørte en personbil i minst 150 kilometer i timen i 80-sone utenfor tettbebygd strøk på riksvei 70 i Surnadal den 28. juni i år. Den 22. november ble han i Nordmøre tingrett dømt for overtredelse av vegtrafikkloven paragraf 31 som omhandler bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Den tiltalte mente selv at han hadde kjørt i 110 kilometer i timen, og forklarte at det var på grunn av at han hadde forsovet seg at han kjørte for fort. På Skei fikk han skrens på bilen og kom over i venstre kjørefelt. Han bremset ned og bremsesporet var på 16 meter, deretter kjørte bilen utfor veien på venstre side. Bilen kjørte i venstre grøft over en distanse på 65 meter før den veltet og ble liggende på taket. Den skled bortover veien på taket før den stanset etter ca. 15 meter. Tiltalte ble fløyet i helikopter til sykehuset i Molde hvor det ble konstatert brudd i ryggen, brukket ribben og skade på en lunge. Han skal nå være frisk. Statens vegvesen foretok undersøkelser på stedet, og de konkluderte med at han hadde hatt en hastighet på 159 kilometer i timen. Påtalemyndigheten har i tiltalen redusert hastigheten til 150 km/t. I dommen uttales det at ved en slik uvettig kjøring med en så vesentlig fartsoverskredelse må straffen bli relativ streng. Straffen ble satt til 30 dager fengsel og tap av førerrett i tjue måneder. Han ble også dømt til å betale saksomkostninger på kroner 1500. Domfelte erklærte at han tok betenkningstid.