Legger ned Nesset folkebad for å åpne ny frivilligsentral?